Kumpulan Nama Islam Bayi Laki–Laki Beserta Artinya

Kumpulan Nama Islam Bayi Laki–Laki Beserta Artinya

Buat para orang tua yang bingung memberi nama islami untuk bayi laki – lakinya, mungkin daftar nama islami laki – laki dibawah ini dapat menjadi rujukan anda untuk mencari nama yang tepat buat buah hati anda. Daftar nama ini disusun berdasarkan abjad dan terdiri dari satu kata yang disertai arti dari kata tersebut. Silahkan mencoba kombinasikan kata – kata tersebut untuk menghasilkan nama islami yang pas untuk bayi laki – laki anda karena nama adalah DOA. Jadi jika nama anak anda baik mudah – mudahan akan selalu diberi rahmat dan perlindungan dari allah SWT.

Langsung Saja daftarnya :

A

Amin = Pemengang Amanat
Anis = Ramah tamah dalam pergaulan
Amanullah = Keamanan dari Allah
Akram = Lebih Mulia
Ahmad = Terpuji
Ad-ham = (1) Tali rantai, (2) Peninggalan Kuno
Aslam = (1) Lebih selamat, (2) Masuk Islam
Arsalan = Nama seorang tokoh Islam
Aiman = Kanan
Arhab = Memanjakan
As’ad = Bahagia
Adib = Beradab
Addar Quthni = Seorang imam perawi hadist
Attirmidzi = Imam perawi hadist
Aththobarani = Imam perawi hadist
Al Baihaqi = Imam perawi hadist
Annasai = Imam perawi hadist
Asyraf = Lebih mulia
Amir = Penguasa – pemimpin
Anas Mesra – periang
Althaf = Lebih lembut
Amjad = Lebih mulia
Ahnaf = Lebih suci (Lurus)
Anwar = Lebih bersinar
Arhab = Lebih lebar dan luas
Azhar = Lebih cerah
Aufa = Lebih tepat
Anjab = Lebih utama dan bernilai
Akhdan = Sahabat
Akmal = Lebih lengkap (sempurna)
Abrar = Golongan yang berbuat kebajikan
Aflah = Lebih sukses
Anshar = Kaum Anshar sahabat Nabi saw
Amrullah = Perintah Allah
Asad = Singa
Afdhol = Lebih Utama
Aashim = Menjauhi maksiat
Aamir = Memakmurkan
Atiq = (1) Ka’bah (2) yang dimerdekakan
Adli = Adil
Arif = Arif bijaksana
Adnan = Nama orang dahulu
Aali = Tinggi
Adil = Adil
Abduh = Hamba-Nya
Azzan = Nama orang Dahulu
Azzam = Kebulatan tekad
Azmi = Keteguhan hati
Athallah = Karunia Allah
Aqil = Yang baik budi
Aun = Pertolongan
Aafi = Yang mengampuni
Aathif = Belas kasih
Alauddin = Kemulian agama
Aakif = Beritikaf
Aqib = Balasan yang baik
Afif = Punya harga diri
Aatik = (1) Pemurah (2) Yang murni
Alim = Berilmu
Abid = Beribadah
Abbad = Tekun beribadah
Ariq = (1) baik Budi (2) Mulia asalnya
Antar = Berani dalam peperangan

B.

Basil = (1) Singa (2) Pemberani
Badar = Bulan Purnama
Badruddin = Bulan purnama agama
Bariq = Bercahaya – kemilau
Bassam = Selalu senyum
Basim = Tersenyum
Basyir = Pemberi kabar gembira
Bahauddin = Keindahan agama
Bahir = Elok
Badri = Mempercepat jalannya
Bahi = Indah
Burhan = Dalil – Bukti – Cahaya
Bakri = Pagi-pagi benar
Baqir = Pembelah
Burhanuddin Dalil = (cahaya) agama
Bakir = Pagi-pagi benar
Bariz = Menonjol
Bisyir = Berita gembira
Banan = Ujung jari
Badil = Pengganti
Baliq = Fasih
Budair = Berjalan cepat
Buraid = Dingin
Bukhori = Imam perawi hadist
Badruttamam = Bulan purnama
Badruzzaman = Bulan purnama bagi jaman

D.

Dzakwan = Harum semerbak
Dziyab - (1) Memperoleh harta
Dziban - Penghalau
Dzulfiqar - Nama Pedang Rasulullah saw
Dhafir - Menang
Dhahir - Yang membantu
Dhiaulhaq - Sinar (cahaya) hak
Dhia Sinar – cahaya
Dhamir - Yang langsing
Dhaifullah - Tamu Allah

F

Faiz - Menang
Falah - Sukses – beruntung – jaya
Falih - Yang sukses
Fakhri - Kebanggaan
Farid - (1) Tunggal (2) Permata yang mahal
Fauzan - Kemenangan
Faisal - Pemisah antara hak dan batil
Fuad - Benak – jantung hati
Fuhaid - Harimau
Fahim - Memahami
Faraj - (1) Kelonggaran (2) Pelepasan
Fauhad - Anak kecil yang gemuk
Fagih - Ahli fiqih
Faris - Penunggang kuda
Faruq - Pembeda antara hak dan batil
Farhan - Bergembira
Fadhil - Mulia
Fauzi - Kemenangan
Fahd - Harimau
Faiq - Yang mengungguli
Fakhir - (1) Kebesaran
Fathi - Pembuka
Fahmi - Pemahaman
Fikri - Pemikiran
Furqon - Pembeda hak dengan batil
Fakhruddin - Kebanggaan agama
Fadhlurrahman - (1) Keutamaan dari Allah (2) Anugrah Arrahman
Fajari -  Waktu fajar
Fadholi - Kelebihan – keutamaan

G

Ghufron - Pengampunan
Ghozi - Prajurit dimedan perang
Ghalib - Menang
Ghonim - Yang mendapat keuntungan
Ghassan - Nama suku arab

H

Hatim Murni
Hazim Orang yang teliti
Hamdi Pujian
Haidar Singa
Hafidh (1) Pemelihara (2) Penghafal
Husam Pedang yang tajam
Hanif Muslim yang teguh – lurus
Hamid Yang memuji
Hamdan Yang memuji
Hassan Bagus
Hammadi Pemuji
Hamdun Pujian
Hibban Ibnu Hibban Pewari Hadist
Husni Indah
Helmi Sabar dan berakal
Hanafi Pengikut Imam Abu Hanifah
Hanbali Pengikut Imam Ahmad bin Hambal
Hasyim (1) Pemurah (2) Pemecah sesuatu
Hawari Pengikut setia
Hilal Bulan sabit
Hadi Penunjuk jalan
Hani’ Yang mengucapkan selamat
Hammam Yang mempunyai kemauan keras
Hisyam Kemurahan
Humam (1) Maharaja (2) Singa
Hajid Yang Shalat tahajjud
Hibatullah Anugrah Allah
Hamdan Penetap disuatu tempat
Hauzan Mahluk Manusia
Huwaidi Kembali kepada yang hak
Habibi Kesayanganku

I.

’Izzuddin Kemuliaan agama
’Ismat Kekuatan menjauhi maksiat
’Irfan Pengetahuan
’Imran Nama ayahanda Maryam as
’Isom Maksum
’Imaduddin Tiang agama
Ihsan Kebaikan
Imam Pemimpin
Iqbal Pujangga Muslim
Ikhlas Ikhlas
Iyad Gunung yang sukar didaki
Iman Keimanan
Ilham Isyarat yang baik
Irsyad Petunjuk
Ijlal Terhormat – Mulia

J

Jamil Indah
Jamal Keindahan
Jauhar Permata
Jamaluddin Keindahan agama
Jihad Perjuangan
Junaid Tentara
Jubair Nama Ulama Besar
Jalal Keagungan
Jawahir Permata-permata
Jiyad Yang Baik
Juhair Suara Nyaring – Lantang
Jasim Badan – Fisik
Jibril Malaikat Jibril
Jawad Pemurah
Jam’an Dua pasukan
Jarullah Tetangga Allah
Jubran Nama Sastrawan
Jasir Keberanian
Jaiz Boleh
Jadid Baru
Jamhari Kelompok manusia
Jundi Prajurit

K.


Kamal Kesempurnaan
Kamaluddin Kesempurnaan agama
Kamil Sempurna
Kadhim Menahan Diri
Khairuddin Kebaikan Agama
Khairullah Kebaikan (dari) Allah
Khalis Murni
Khattab Ahli pidato
Khatib Orang yang berkhotbah
Khaldun Nama seorang ahli sejarah
Khairi Kebaikan
Khalil Kesayangan
Khabir Yang mengetahui dengan sebenarnya
Khozin (1) Penyimpan harta (2) Bendahara
Khosyi’ Orang yang khusyu’ dalam shalat

Khidhir Orang shaleh kawan nabi Musa as
Khalaf (1) Anak yang baik (2) Pengganti (3) Ulama
Khairon Kebaikan

L.


Labib Sehat akal dan cerdik
Luthfi Lembut
Luqman Nama orang yang bijaksana
Lami’ Mengkilat
Luqmanul hakim Luqman yang bijaksana

M.


Maajid Mulia
Ma’mun Aman
Muhyiddin Yang menghidupkan agama
Mar’ie Terpelihara
Masyhur Kesohor
Majdi Kemuliaan
Mukhtar Terpilih
Mas’ud Bahagia
Murtadho Diridhoi
Marwan (1) urusan yang lurus (2) Seorang Khalifah dari Bani Umayyah
Mustafa Pilihan
Maalik Yang memiliki
Mubarak Yang diberkahi
Mujahid Pejuang
Majduddin Kemuliaan agama
Mahbub Disukai – Dicintai
Muhsin Yang berbuat kebaikan
Mahmud Terpuji
Mursyid Pemberi petunjuk jalan
Muslim Seorang Muslim
Mu’min Seorang yang beriman
Muammar Berumur panjang
Mahrus Yang dijaga
Mudrik Berakal – Memahami
Ma’ruf (1) Kebaikan (2) Yang dikenal
Mundzir Pemberi peringatan
Mustajab Terkabul do’anya
Marzuq Yang diberi rezeki
Muin Penolong
Maliki Penganut mazhab Imam Malik
Mansur Yang dimenangkan
Munadi Yang berseru
Murfid Penolong
Mahir Pandai – Cakap
Miftah Kunci
Munir Bersinar
Munawir Yang ikut latihan militer
Munawwir Pemutih dengan kapur
Mufrih Penggembira
Mu’tashim Terpelihara dari dosa
Mukarrom Yang Mulia
Mus’ad Yang dibahagiakan
Mahdi Yang mendapat Hidayah
Mushoddaq Dapat dipercaya
Mushoddiq Yang mempercayai
Muhtarom Yang terhormat (di hormati)
Muhajir Yang berhijrah
Misbah Pelita – Lampu
Misbahuddin Pelita agama
Muntashir Yang menang
Muflih Yang sukses – Jaya
Mushlih Yang memperbaiki
Mu’afa Yang selamat – sehat
Mukhlis Yang Ikhlas
Mukhlas Yang Ikhlas
Munif Tinggi Kedudukannya – Menonjol
Marjan Batu permata marjan
Ma’shum Terhindar dari dosa
Maimun Yang diberkahi
Mustaqim Lurus
Marsa Pelabuhan
Musyif Pengawas
Makarim Bersifat mulia
Muthliq Pemberi sesuatu
Mamduh Yang dipuji
Mazru’i Yang ditanami
Mubasysyir Pemberi kabar gembira
Mastur Tertutup – dirahasiakan
Musyaffa’ Memperoleh syafa’at
Mudhoffar Yang dimenangkan
Muthohhar yang disucikan
Masy’al Tempat menyalakan Api
Ma’lum Yang diketahui
Ma’mur Makmur
Muzakki (1) Yang mengeluarkan Zakat (2) Yang Membersihkan diri
Murad Kemauan
Mahfudh Terpeliharan – terjaga
Mukhbit Tunduk patuh
Muqsith Berbuat adil
Mutawakkil Yang bertawakal
Mutawalli Yang menangani jabatan atau urusan
Mahasin Kebaikan- kebaikan
Muti’ yang selalu taat
Mufid Memberi manfaat
Manaf Gunung yg tinggi – Yg Mengungguli lainnya
Munib Yang berinabah (kembali) kejalan Allah
Muwaffaq yang mendapat Taufiq (restu)
Mustaghfirin Orang-orang yang beristighfar
Musaid Pembantu – Penolong

N.


Nashir Penolong
Nashiruddin Penolong Agama
Nashrullah Kemenangan dari Allah
Nail Yang suka memberi
Nu’man Kenikmatan
Nuruddin Cahaya Agama
Nadhir Indah – elok
Naufal Dermawan
Nadi Tempat pertemuan
Naji (1) Selamat (2) Onta yang lari cepat
Naif (1) Berkedudukan (2)Menonjol
Nashif (1) Adil (2)Insaf (3) Pelayan
Nizar (1) Sedikit berbicara (2) Sedikit memberi
Na’im Kenikmatan
Nuri Bercahaya
Nabih Cerdik – Mulia
Nabil Cerdik – Mahir
Najmi Bintang
Nadhmi Teratur (disiplin)
Nasih Setia – Loyal – Ikhlas
Nadir Jarang
Nawwaf Yang menonjolkan
Nadim Teman minum
Nashir Pembela
Nafil Tambahan
Nazih Bersih dari noda cacat
Nidham Peraturan
Najib Mulia – Utama -bernilai
Nadhim Pengatur
Nasim Angin Sepai – sepoi
Nawwar Pemberi cahaya
Nafis Berharga
Nabhan Mulia – terkenal
Najmuddin Bintang agama
Nadhif Bersih
Nahid Anak dalam masa puber

Q.


Qosim Ganteng – Yang membagi
Qoid Pemimpin
Qutub (1) Nama Pemimpin (2) Kutub
Qani’ Puas
Qosiim (1) Yang molek (2) Bahagian
Quraisy Suku bangsa arab asal Rasulullah saw

R.


Rajih Timbangan yang mantap
Rafi’ Tinggi
Rahmatullah Rahmat Allah
Rusydi Penunjuk jalan lurus
Ridhwan Keridhoan Allah
Rifqi Kawan pendamping
Riyadh Taman
Rasyid Mendapat petunjuk
Rosyid Memberi petunjuk
Roja’ Harapan
Raihan Tumbuhan yang harum
Rahmi Belas kasih
Rosyad Petunjuk jalan lurus
Rafid (1) Penolong (2) Pengawal
Rizqullah Rizki dari Allah
Ramadhan Bulan ramadhan
Rafii’ Tinggi derajatnya
Ridho Keridhoan
Rajab Bulan rajab
Roid Pemimpin
Rozin Serius dalam prilaku
Robii’ Musim semi
Rabbani Karena Allah semata-mata
Rahid Lembut
Rofiq Kawan akrab
Rafif Berahlak baik
Rosyiq Bentuk tubuh yang indah
Rodhi Merasa ridho
Roji Berpengharapan
Robih Beruntung

S.


Sulthan (1) Sultan (2) Bukti yang kuat
Sabiq (1) Yang mengalahkan (2)Yang mendahului
Sami Tinggi kedudukannya
Samir Teman ngobrol
Surur Kegembiraan
Sa’di Bahagia
Sufyan Nama tokoh Ulama
Saif Pedang
Salam Keselamatan – keamanan
Sa’ud Bahagia
Said Bahagia
Salim Selamat
Sunni Penganut ajaran sunah nabi saw
Siraj Lampu – Pelita
Sirajuddin Pelita agama
Suud Bahagia
Sa’dun Bahagia
Samih Lemah lembut – Toleran
Saifuddin Pedang agama
Saiful Islam Pedang Islam
Samah Toleransi
Sadad Bertindak tepat
Sunbul (1) Tangkai (2) Nama Binatang
Sayid Tuan – Kepala kaum
Samhari Lembing yang keras
Sadid Benar – tepat
Sajid Orang yang bersujud
Satir Orang yang menutupi Aib dan dosa
Sahar Akhir malam sebelum fajar
Syarif Mulia
Syauqi Rinduku
Syafiq Belas Kasih
Syahir Kesohor
Syukri Bersyukur
Syakir Bersyukur
Sya’ban Bulan Sya’ban
Syahid Mati Syahid
Syafi’ Memberi syafa’at
Syakib Nama Tokoh Muslim
Syarifuddin Kemuliaan Agama
Syadi Pandai bersyair dan bernyanyi
Syahin Burung yang panjang sayapnya
Syammas Pelayan ibadah
Syabibi Berusia antara 15 dan 30 tahun
Syamil Menyeluruh
Syamlan Memilih kurma yang masak
Syihab Pecahan bintang – meteor
Syarahil Nama khabilah
Syaiban Mendung bersalju
Syuja’ Pemberani
Syaraf Kemuliaan
Syafii Penganut Imam syafii
Syafi Penyembuh
Syarbini (1) nama Pohon (2) nama Ulama besar
Syuruq Terbitnya matahari
Syamsulhadi Matahari petunjuk
Syamsuddin Matahari Agama
Syihabuddin Pecahan Bintang (meteor) agama
Shodiq Benar – Jujur
Shabri Sabar
Shabur Penyabar
Shobir Penyabar
Shidqi Benar – jujur
Shiddiq Membenarkan
Shaleh Baik
Shalah Perbaikan – kebaikan
Shalahuddin Kebaikan agama
Shobhi Pagi hari
Shofwan (1) Teman akrab (2) Cinta Ikhlas
Shaddam Benturan
Shorim (1) Berani (2) Pedang Tajam (3) Singa
Shafar Bulan Safar
Shoib Tepat mengenai sasaran
Shohib Teman
Shabban Pembuat sabun
Shofi Jernih

T.


Tajuddin Mahkota agama
Taqiuddin Takwa dalam agama
Taufiq Taufiq limpahan Allah
Tamim Orang yang kuat
Taisir Kemudahan
Tauhid Kemurnian Iman (keesaan Allah)
Taqi Bertakwa
Tahsin Perbaikan
Tamam Sempurna
Taufiq Alhakim Taufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana)
Taufiq Arrahman Taufiq (Allah) Maha Pengasih
Thoriq Orang yang mengetuk malam hari
Thalal Keindahan – keadaan yang baik
Thilal (1) Embun (2) Hujan rintik-rintik
Thalib (1) Penuntut Ilmu (2) yang mencari
Thaha Dua huruf permulaan surat
Thomi Tinggi
Thahir Bersih – Suci
Thoyyib Baik
Thufail Lembut – Halus
Tsabit Yang tetap
Tsawab Pahala
Tsauban Kembali berkumpul
Tsamud Kaum nabi Shaleh as
Tsaqib Jitu

U.


’Ubaid Hamba
’ Uwamir Nama Orang dahulu
’Ushaim Memelihara dari keburukan
’Umair Nama orang dahulu
’Ulwan Tinggi
’Umron (1) Pembangunan (2) Ramai Penduduk
’Ujab Keajaiban

W.


Wajih Orang yang berkedudukan
Wail Yang kembali (berlindung) Kepada Allah
Waliuddin Penolong (pembela) Agama
Washif Punya Sifat tertentu
Wahid Sendirian
Wisam (1) Bintang Kehormatan (2) Medali
Wafi Sempurna
Wajdi Cinta – Gembira – Kaya – Kuasa
Washil Menyambung hubungan kekeluargaan
Wasim Rupawan
Wafir Lengkap – banyak kebaikannya
Wahib Banyak memberi

Y


Yaasiin Ayat pertama surat yaasiin
Yazid Bertambah – Lebih
Yaasir Orang yang mudah
Yasykur Bersyukur
Yusron Kemudahaan

Z.


Zaki (1) Tumbuh dengan baik (2) Bersih
Zuhair (1) bercahaya (2)Keindahaan
Zufar (1) Singa (2) Pemberani (3) Pemurah
Zahid (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia
Ziyad Suatu kelebihan
Zahir (1) Cemerlang (2) Warna cerah
Zahran (1) Bunga (2) Keindahan
Zamir Anak kecil yang cantik
Zumar Anak kecil yang cantik
Zain Bagus
Zainuddin Kebagusan Agama
Zainulabidin Kebagusan para penyembah Allah
Zainularifin Kebagusan orang-orang arif
Zainulmuttaqin Kebagusan orang-orang bertakwa
Zaqhlul Nama tokoh Mesir
Zaidan Tambahan – Kelebihan
Zuhdi (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia
Zaidun Tambahan – Kelebihan

Mudah – mudahan kumpulan nama bayi laki – laki islami diatas dapat bermanfaat bagi anda. Jika anda merasa referensi diatas masih kurang, silahkan anda googling dengan keyword “ Nama Islami Untuk Bayi Laki – Laki” maka anda akan menemukan ratusan bahkan ribuan bahan referensi lainnya. Terima Kasih

Kumpulan Nama Islam Bayi Laki–Laki Beserta Artinya Rating: 4.5 Diposkan Oleh: mario dewantara

0 komentar:

Posting Komentar