sifat wajib dan mustahil bagi allah dan artinya

Setiap muslim didunia ini wajib mengetahui dan mempercai sifat yang wajib dan sempurna yang dimiliki ALLAH SWT. Sifat wajib yang dimiliki ALLAH SWT adalah sifat yang hanya ada pada ALLAH SWT sebagai penguasa alam jagat raya ini sedangkan sifat mustahil adalah sifat yang dimiliki oleh mahluk ciptaan ALLAH SWT. Untuk itu mari kita ajarkan anak kita tentang sifat wajib dan mustahil bagi allah sehingga iman kita akan bertambah.

Sifat Wajib

Tulisan Arab

Maksud

Sifat

Sifat Mustahil

Tulisan Arab

Maksud

Wujud

ﻭﺟﻮﺩ

Ada

Nafsiah

Adam

ﻋﺪﻡ

Tiada

Qidam

ﻗﺪﻡ

Terdahulu

Salbiah

Huduts

ﺣﺪﻭﺙ

Baru

Baqa

ﺑﻘﺎﺀ

Kekal

Salbiah

Fana

ﻓﻨﺎﺀ

Berubah-ubah (akan binasa)

Mukhalafatuhu lilhawadis

ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ

Berbeda dengan makhluk-Nya

Salbiah

Mumathalatuhu lilhawadith

ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ

Menyerupai sesuatu

Qiyamuhu binafsih

ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ

Berdiri sendiri

Salbiah

Qiamuhu bighairih

ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ

Berdiri-Nya dengan yang lain

Wahdaniyat

ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ

Esa (satu)

Salbiah

Ta'addud

ﺗﻌﺪﺩ

Lebih dari satu (berbilang)

Qudrat

ﻗﺪﺭﺓ

Kuasa

Ma'ani

Ajzun

ﻋﺟﺰ

Lemah

Iradat

ﺇﺭﺍﺩﺓ

Berkehendak (berkemauan)

Ma'ani

Karahah

ﻛﺮﺍﻫﻪ

Tidak berkemauan (terpaksa)

Ilmu

ﻋﻠﻢ

Mengetahui

Ma'ani

Jahlun

ﺟﻬﻞ

Bodoh

Hayat

ﺣﻴﺎﺓ

Hidup

Ma'ani

Al-Maut

ﺍﻟﻤﻮﺕ

Mati

Sama'

ﺳﻤﻊ

Mendengar

Ma'ani

Sami

ﺍﻟﺻمم

Tuli

Basar

ﺑﺼﺮ

Melihat

Ma'ani

Al-Umyu

ﺍﻟﻌﻤﻲ

Buta

Kalam

ﻛﻼ ﻡ

Berbicara

Ma'ani

Al-Bukmu

ﺍﻟﺑﻜﻢ

Bisu

Kaunuhu qaadiran

ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ

Keadaan-Nya yang berkuasa

Ma'nawiyah

Kaunuhu ajizan

ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰﺍ

Keadaan-Nya yang lemah

Kaunuhu muriidan

ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﺪﺍ

Keadaan-Nya yang berkehendak menentukan

Ma'nawiyah

Kaunuhu mukrahan

ﻛﻮﻧﻪ مكرها

Keadaan-Nya yang tidak menentukan (terpaksa)

Kaunuhu 'aliman

ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ

Keadaan-Nya yang mengetahui

Ma'nawiyah

Kaunuhu jahilan

ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺎﻫﻼ

Keadaan-Nya yang bodoh

Kaunuhu hayyan

ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ

Keadaan-Nya yang hidup

Ma'nawiyah

Kaunuhu mayitan

ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﺎ

Keadaan-Nya yang mati

Kaunuhu sami'an

ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻤﻴﻌﺎ

Keadaan-Nya yang mendengar

Ma'nawiyah

Kaunuhu ashamma

ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺻﻢ

Keadaan-Nya yang tuli

Kaunuhu bashiiran

ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺼﻴﺭﺍ

Keadaan-Nya yang melihat

Ma'nawiyah

Kaunuhu a'maa

ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻋﻤﻰ

Keadaan-Nya yang buta

Kaunuhu mutakalliman

ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ

Keadaan-Nya yang berbicara

Ma'nawiyah

Kaunuhu abkam

ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺑﻜﻢ

Keadaan-Nya yang bisu

Pada tabel diatas ada colum sifat. Kolom itu merupakan kategori sifat-sifat dua puluh yang telah  jelaskan oleh para ulama. Ada 4 kategori yang banyak ditulis dalam kitab tauhid yakni sifat Nafsiyyah,sifat Salbiyyah,sifat Ma`ani dan sifat Maknawiyyah. Berikut penjelasan yang telah admin dapatkan dari sumber yang insya allah terpercaya.

Sifat Nafsiyyah adalah Sifat yang menetapkan adanya Allah dan menunjukkan kepada ZatNya Allah  tanpa ada sesuatu tambahan pada Zat. sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal jika Allah tidak disifatkan dengan sifat ini. Atau bisa juga dikatakan sifat untuk menentukan adanya Allah, di mana Allah menjadi tidak mungkin ada tanpa adanya sifat tersebut.

Sifat Salabiyyah adalah sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah s.w.t, sebab Allah Maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Atau dikatakan juga sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah.

Sifat Ma`ani adalah sifat yang keberadaannya berdiri pada Zat Allah s.w.t yang wajib baginya hukum.sifat yang diwajibkan bagi zat Allah suatu hukum atau sifat yang pasti ada pada Dzat Allah.

sifat wajib dan mustahil bagi allah dan artinya Rating: 4.5 Diposkan Oleh: mario dewantara

0 komentar:

Posting Komentar